İşletme Koçluğu İşinizin Büyümesine Nasıl Yardımcı Olur?

Neden en iyi sporcular her zaman en iyi koçlarla çalışmak ister? En üst basamaklara çıkmak için doğal yetenekleri yeterli olmadığından mı? Bunun cevabı tabi ki ‘hayır’. Bu cevap sporda doğal yeteneğin bir önemi yok demek değildir, fakat sahip olunan yetenek, sporcunun maksimum potansiyeline ulaşması için rafine edilmeli ve beslenmelidir. Ancak bu işlemlerden sonra içindeki cevher ortaya çıkar. Fakat, mükemmel diye konumlandırılmadan önce bu cevherin hala bilenmesi ve cilalanması gerekir.

Aynı anlayış, iş alanındaki liderlikte de uygulanır. Yöneticiler, tüm gerekli liderlik özelliklerine sahip ve seçkin amaçları olan, sürekli üreten kişiler olabilir, fakat tüm potansiyellerini fark etmeleri veya bazı durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini anlayabilmeleri için dışarıdan bakan ve yardım eden profesyonel bir göze ihtiyaçları vardır. Bu göz, ilerleyen zamanlarda yöneticinin üstündeki etkisini arttırarak onu rahata erdirecek bir unsurdur.

Bundan on yıl kadar önce, işletme koçluğunun yöneticiler arasında biraz kötü bir itibarı vardı. Bunun nedeni, yöneticilerin, dışarıdan alınan bir yardımın onları oldukları lider pozisyonda etkisiz ve başarısız göstereceğini düşünmeleriydi. Fakat aslında durum hiçbir zaman böyle değildi. İşletme koçluğunun amacı her zaman yöneticilerin maksimum etkinliklerine ulaşması için dışarıdan onlara bir göz olup yardım etmek, onların liderlik becerilerini göstermek ve güçlerini arttırmak oldu. Neyse ki artık, işletme koçluğunun asıl anlayışı yaygın bir şekilde biliniyor. Koçlar da bu yüzden eskiye nazaran kişisel gelişimleri için daha açık ve istekliler.

Küçük işletmelerin veya aile işletmelerinin sahipleri, büyük işletmelere göre büyüme ve gelişme potansiyelleri daha fazla olduğu için, işletme koçluğuna daha çok ilgi gösteriyorlar. Fakat işletme koçluğunun işinizi nasıl büyüteceğini incelemeden önce iş başarısını bütünleyen, bu dışarıdan kılavuz olmanın, spesifik olarak nasıl olduğuna bakalım…

İşletme Koçluğu Tam Olarak Nedir?

İşletme koçluğu, işletme yöneticileriyle işletme koçları arasında geçen süreci ele alır. Bu geçen süreçten bahsederken, işletme koçluğunun ne kadar interaktif bir yöntem olduğu ve bazı yöneticilerin düşündüğünün tersine, diktatörlükten uzak olduğu da not edilmelidir. Bu süreç yöneticinin gereksinimlerine uygun kişisel stratejileri baz alarak, bazı işleri sağlama almak istemesiyle ve daha sonra yönetici ve koç arasında geçen diyaloglarla oluşur. Yönetici ve koç, beraber çalışarak yöneticinin gücünü artırıp onun eksik yönlerini ortadan kaldırmayı hedefler.

İşletme Koçluğu İşinizin Büyümesine Nasıl Yardımcı Olur?

İşletme Koçluğunun iddiası, işinizi sınırsız bir şekilde büyütmek değildir. Onların iddiasına göre kendini geliştirmiş ve farkındalığı yüksek bir lider, kaçınılmaz olarak işinin büyümesini sağlayacaktır. Eğer iyi liderlerin tarihini öğrenmemiz için bize bir ders öğretilecek olsaydı o da “Güçlü bir lider her işi tamamlar, başarır.” Olurdu.

Süregelen işletme koçluğu işinizi büyütmeyi ve geliştirmeyi aşağıdaki 5 adımı uygulayarak sağlayacaktır:

1.Başarıyı Tanılama
Michelangelo’nun ünlü bir sözü vardır: “Çoğumuz için asıl tehlike, hedefimizin yüksek olması ve ona ulaşamamamız değil, hedefimizin düşük olması ve ona ulaşmamızdır.” Bu söz, potansiyelinin hepsini değerlendirmeyen, fakat işlerinin iyi gittiğini düşünen ve bundan tatmin olan tüm liderler için geçerlidir.

İş hayatında başarı, sadece para ve güçle ilgili değildir. İşletme Koçluğu, yöneticilerin aklındaki genel başarı tanımını teşhis eder ve eğer gerekliyse bu tanımı değiştirip yeniden yapılanmasını sağlar. Daha yüksek başarılar hedeflerken yöneticiler, kendi potansiyellerini görür ve böylelikle işlerini zirveye çıkarabilirler.

2. Öncelikleri Tasdik Etme
Farklı kişilikler farklı liderlik özelliklerine sahiptir. Azim ve kararlılık, liderlikte yararlı unsurlardır, fakat bu çok ileriye giderse inatçılığı ve dik kafalılığı oluşturup, işe ve lidere zarar verebilir. Liderler, durağan büyüme periyodunda olduklarında veya yarar sağlayamadıklarında, yaptıkları işi bunun suçlusu ilan ederler ve diğer önceliklere bakmak için isteksiz olurlar.

İşletme Koçları, yöneticilerin önceliklerini tekrar gözden geçirmelerini ve öncelikleri fark etmeleri için gerekli ortamı sağlar. İş büyürken, öncelikleri değiştirmek gerekebilir.

3.Liderlik Yaklaşımlarına Adaptasyon
Başarılı bir lider olmanın anahtarlarından biri de etkin yetki verebilmektir, fakat bunu çoğu yönetici yanlış anlar. Bazı liderler toplantıdaki en bilgili insanın kendisi olması gerektiğini düşünür ve her türlü fikre öncü olan kişi kendisi olmak zorundaymış gibi hisseder. Bu fikir, bazı durumlarda işe yarayabilir, fakat genelde gereksizdir. Dahası bu yaklaşım, küçümsemeleri ortaya çıkarabilir ve birlik olmuş bir takımı bozabilir.

İşletme Koçları, sorgulama yoluyla liderin yetki vermesine yardımcı olur. Bunu, şirketin karşılaştığı güncel sorunlarla ilgili çalışanların fikirlerini sorarak yaparlar. Bu yaklaşım istediğimiz değerlere ulaşmak için en iyi yoldur. Böylelikle lider takımı motive eder, şirketin büyümesi için yardımcı olanlar ve kendisi arasında bir ittifak oluşturur.

4.Uzun ve Kısa Vadede Değişimi Tahmin Etme
İş hayatında, değişim dışında hiçbir şey sabit değildir. Bazı liderler gelecekte olacak değişimleri tahmin eder ve bir sihir gibi bu engeller karşısında şirketlerini yönetip, yol gösterirler. Hepimizin bildiği gibi sihir gerçek değildir, sadece bir illüzyondur. Gelecek hakkında mantıklı tahminlerde bulunan liderler bunu geçmiş deneyimlerini baz alarak yapar.

İşletme Koçları, bu şekilde mantıklı tahminler yapabilmeyi öğretir ve bu beceriyi geliştirirler. Talebi sadece sezonluk olan ürünleri ve ya servisleri ele alalım. Mesela, yılbaşı için oyuncaklar. Bu durumda ürünün gidişatını tahmin etmek oldukça mümkündür. Kötü planlama, personel eksikliği, ürünlerle ilgili problemler gibi konularda koçlar sayesinde yöneticiler, şirketin görünen unsurlarına dayanarak gelecek hakkında mantıklı tahminler yapma yeteneklerini geliştireceklerdir.

5.Kolaylaştırma
Liderlik, en basit formuyla doğru yoldaki bir kalabalığı tespit etmeye ve onlarla beraber en önden yürümeye benzer. Liderlik bundan karışık olduğu zaman, işleri iyice karıştıracak yöntemler izlemek faydalı olmaz ve işinizin asıl hedeflerini örtbas edebilir.

İşletme Koçları, liderlik kavramını vurgularken, sadece pozisyon doldurmak için göreve aldığınız kişilerin üzerinde durmaz. Bu şekilde işinizi kolaylaştırarak ve sadeleştirerek size yardım eder. Yönetici, liderlik becerilerini geliştirirken kendi görevlerini de tamamlayabilir. Ve lider, yönettiği şirketin işinin kolaylaşmasında sadeliğe önem verir.

İşin Gelişmesi ve Yöneticinin Gelişmesi Arasındaki Bağ

Daha önce belirtildiği gibi yukarıdaki unsurlar yöneticinin gelişmesiyle ilgilidir. Fakat bu durumda bir zincirleme etkisi bulunmaktadır. İşletme Koçluğunun ardında bulunan temel prensiplerden biri de liderin gelişiminin, işin gelişimine dönüştüğü fikrine inanmaktır. Bu sadece bir teori değildir, kanıtlanmıştır.

2011’de yapılan bir anket, gerçekten iyi liderlik ile işin büyümesi arasında bir bağ olup olmadığını araştırmıştır. Bu çalışma topladığı veri tabanlarıyla bir yöneticinin performansıyla, işin büyümesini karşılaştırmıştır. Araştırmalar oldukça nihaidir. Bu anket sonucunda, yöneticilerin sadece yüzde birinin yüksek bir skora sahip olduğu, onların hepsinin de başında olduğu bir şirket ve şirket büyütmeyle ilgili deneyimleri olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmadan çıkaracağımız önemli sonuçlardan birisi, yalnız bir yöneticinin işin büyümesinde daha anlamlı etkiler bırakabileceğidir. Doğru beceri donanımıyla yönetici, aktif olarak şirketini büyütüp, ileri taşıyabilir ve çalışanlarını motive edip onlara ilham verebilir. Buradaki diğer bir önemli faktör ise beceri donanımına sahip etkili bir yönetici olmak için doğal bir yeteneğe sahip olmaya gerek olmamasıdır.

En başta verdiğimiz referansa dönülürse, hiçbir sporcu zirveye iyi bir koçu olmadan varamaz. Yetenek gereklidir, fakat yeterli değildir. Benzer biçimde, tüm yöneticiler için ankette belirtilen yüzde birlik kesim kadar etkili olmak mümkündür. Doğru bir koçla, yöneticiler az gelişmiş niteliklerini geliştirir ve en değerli niteliklerini arıtıp onları güçlendirir. Yöneticinin bu gelişimi direkt olarak şirketin büyümesini sağlar.

İşletme Koçu Nasıl Seçilir?
Yöneticiler bir ekipmanın değiştirilebilir parçaları gibi değildir, bu yüzden koçlar için tek bir el kitabı yoktur. Koçun stili, yöneticiye uygun olmalıdır. Yöneticinin kişiliği, güçlü yönleri, zayıf olduğu alanlar gibi unsurlar önemlidir. Bu yüzden uygun bir koç seçimi için doğru kararı verebilmek de önemlidir.

Bir koçun öz geçmişinde her zaman olması gereken özelliklere bazı eklemeler:

·         Nitelikler: İşletme Koçlarının, yöneticilere düzgün bir şekilde rehberlik yapabilmesi ve onları geliştirebilmesi için modern iş dünyasıyla ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olmaları ve pratiklerinin iyi olması gerekir. Buna ek olarak, sağlam bir zemin davranış bilimi adına yararlıdır. İşletmecilikteki derecesi önemlidir ve davranış bilimindeki eğitimler de buna tamamlayıcı olur.

·         Deneyim: İş pratiğinde teorik bilgiler önemlidir fakat onları kullanışlı bir şekilde uygulama yeteneği geçmiş tecrübelere dayanır. Bu da iyi koç ve harika koç arasındaki farktır.

Büyümek için Tohumları Atmak

Sürdürülebilir büyüme, herhangi bir işletmenin temel amaçlarından biri olmalıdır. Dışarıdan büyümeyi desteklemesi için yardım almaktansa yöneticileri gerekli becerilerle donatmak daha yararlıdır. Böylelikle uzun vadede büyüme ve başarı sağlanır. İşletme koçları bunu yapar ve bu sayede sadece kısa vadede büyüme sağlanmış olmaz uzun vadede de bu devam eder.
Kaynak: http://londoncoachinggroup.com/mission/how-executive-coaching-can-help-your-business-grow/