Şirketlerde İnsan Kaynakları Ne İş Yapar ve Şirketler İçin Önemi Nedir?

Bir şirketin insan kaynakları departmanı çalışanları işe almaktan, işlerinde mutlu ve üretken olmalarını sağlamaktan sorumludur. Ayrıca maaş bordrosu ve sosyal yardım yönetimi ile çalışan ilişkilerini de yürütmekten de bu departman sorumludur. İnsan kaynakları şirketlerin dinamik bir yapıya sahip olmaları noktasında önemli kazanımları beraberinde getirmektedir.

Daha büyük şirketlerde insan kaynakları, mevcut çalışanlar için yetenek kazanımı ve elde tutma programları gibi daha stratejik girişimleri yönetmektedir. Peki, insan kaynakları tam olarak nedir? Dahası şirketlerde insan kaynakları ne iş yapar? İşte detaylar!

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan Kaynakları, personel sorunlarını ve çalışan ilişkilerini yönetmekten sorumlu olan departmandır. Aynı zamanda işe alım, faydalar, eğitim ve geliştirmeyi de içeren sorumluluk alanları insan kaynaklarının görevleri arasında bulunmaktadır. İnsan kaynakları, bir kuruluşta ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışan insanlardır.

Şirketlerde insan kaynakları birimi son derece geniş kapsamlı bir alanda faaliyet gösterirler. İşe alınan çalışanların uyum süreci de dahil olmak üzere insan kaynakları biriminin şirketler açısından kritik bir etkiye sahip oldukları bilinmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında insan kaynakları biriminin firmalar açısından her zaman önemli bir etkiye sahip olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları departmanı, çalışanları işe almaktan, onlara fayda sağlamaktan ve işlerinden genel olarak memnuniyetlerini sağlamaktan sorumludur. Bu noktada insan kaynakları birimi ayrıca maaş artışlarını, terfileri ve işten çıkarmaları da yönetirler. Birçok şirkette insan kaynakları birimi; çalışanların şikayetlerini ve diğer personel sorunlarını da ele almaktadır.

İnsan kaynakları departmanları genellikle iki ayrı bölüme ayrılmaktadır. Bunlar,işe alımla ilgilenenler ve çalışan ilişkileri ile ilgilenenler olarak sınıflandırılmaktadır. İşe alım, yeni çalışanların işe alınmasına odaklanırken, çalışan ilişkileri, çalışanlar ile bir şirketin yönetimi veya sahipleri arasında iyi çalışma ilişkilerinin sürdürülmesine odaklanmaktadır.

İnsan kaynaklarının personel alımı, işe alım gibi görevlerinin yanında eğitim, geliştirme, tazminat, sosyal haklar ve dış kaynak kullanımı gibi çalışma alanları da vardır. “İnsan kaynakları” terimi genellikle “personel”, “insan sermayesi” veya “insan gücü” gibi terimlerle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu noktada insan kaynakları ne iş yapar diye araştırdığımızda bu biriminin aşağıdaki süreçlerin yönetilmesinde kritik bir etkiye sahip oldukların bilinmektedir;

– Doğru Adayın Seçilmesi

– İşe alım Sürecinin Sürdürülmesi

– Oryantasyon ve Adaptasyon Süreçleri

– İşe Alınan Personelin Resmi Kaydını Yapmak

– Adaylar İle Mülakat Süreçlerinin Sürdürülmesi

– Çalışanların İzin ve Sürekli Takibinin Gerçekleştirilmesi

– Çalışan Deneyimi Haritasının Oluşturulması ve Geliştirilmesi

Doğru Adayın Seçilmesi 

İnsan kaynakları birimi doğru adayın seçimi konusunda kritik bir etkiye sahiptirler. Bu birim standart bir iş görüşmesi neticesinde aday tercihinde bulunmakla birlikte hazır formları kullanarak da aday seçme kriterleri oluşturabilir. Unutmamak gerekir ki firmalar açısından doğru bir adayın seçilmesi oldukça önemlidir. Bundan dolayıdır ki insan kaynakları biriminin doğru adayı seçmek konusunda titiz bir çalışma sürecini ortaya koyuyor olması şarttır.

İşe Alım Sürecinin Sürdürülmesi

İşe alım süreci; yetenek kaynağının sağlanması süreci olarak tanımlanmaktadır. Özellikle insan kaynakları işe alım sürecinin etkili bir düzeyde yönetilmesi konusunda sorumluluk üstlenmektedir. Bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi için mülakat süreci gibi teknik süreçlerinde başarılı bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Burada işe alım sürecinin işgücü piyasasını da dikkate alarak yönetilmesi gerekmektedir. Böylece ilgili firmanın işgücü ihtiyacının karşılanması konusunda profesyonel çözümlerin karşımıza çıkıyor olması da mümkün olmaktadır.

Oryantasyon ve Adaptasyon Süreçleri 

Oryantasyon ve adaptasyon süreci, işe alım sürecinin en kritik aşamasıdır. İnsan Kaynakları ne iş yapar sorusunun en önemli cevaplarından bir diğeri oryantasyon ve adaptasyondur. Oryantasyon sürecinin ortalama 2 ile 6 hafta arasındaki zaman dilimini kapsadığını ifade etmek mümkün olmaktadır. Burada oryantasyon süresinin tamamıyla firma politikasına göre belirlendiğini ifade edebiliriz. Adaptasyon süreci şirketin çalışma ortamına ayak uydurulması konusunda titiz bir süreci beraberinde getirmektedir. Oryantasyon ve adaptasyon sürecini birbirinin tamamlayıcısı olarak kabul etmek gerekmektedir.

Adaylar İle Mülakat Süreçlerinin Sürdürülmesi

Özellikle adaylarla mülakat süreçlerinin sürdürülmesi sırasında firmayla ilgili detaylı bilgi vermek ve işe alım süreci sonundaki pozisyon hakkında da detaylı bilgilere sahip olmak gerekmektedir. İnsan kaynakları birimi adayın başvurduğu pozisyona dair bilgi sahibi olması noktasında etkili bilgileri paylaşarak, işe alım sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını mümkün kılmaktadır. Bu da doğru adayın doğru pozisyonda çalıştırılmasını mümkün kılmaktadır.

İşe Alınan Personelin Resmi Kaydını Yapmak

İnsan kaynakları birimi işe alınan personelin resmi kaydını tutmak konusunda da nitelikli bir çalışmayı ortaya koymaktadır. İşletmeler açısından personelin resmi kaydının yapılması aşaması oldukça kritik bir aşamadır. Bu aşamada herhangi bir hatanın olmaması demek sonraki sürecin de başarısını etkileyecektir. Burada işe alım süreci içerisinde işe yeni başlayan personelin resmi kaydının doğru bir şekilde yapılması, personelin özlük hakkının korunmasını da sağlamaktadır.

Çalışanların İzin ve Sürekli Takibinin Gerçekleştirilmesi 

İş yeri çalışanları yıllık izne çıkabildikleri gibi kimi zaman geçerli bir sebep göstererek de izin alabilmektedir. Çalışanların izinli oldukları gün ya da günlere dair etkili bir takibin yapılması, izin sonrası sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını da mümkün kılmaktadır. Tam da bu noktada insan kaynakları departmanı, izinlerin ve sonraki sürecin takibi konusunda titiz bir çalışmaya imzalarını atmaktadır.

Çalışan Deneyimi Haritasının Oluşturulması ve Geliştirilmesi 

İnsan kaynakları birimi çalışanların kabullenebilecekleri vizyon ve misyonların inşa edilmesine aracılık ederek onların deneyim haritalarını başarılı bir şekilde oluşturmalarına katkı sunmaktadır. Bununla birlikte insan kaynakları birimi, personeller için toplantılar düzenleyerek onların ortak hedeflere doğru yol almalarını da teşvik etmektedir. İnsan kaynakları ne iş yapar sorusuna tek bir cevap verecek olsaydık, organizasyonlarda çalışan deneyimi haritası oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek diyebilirdik. Ne de olsa çalışan deneyimi bir kişinin organizasyona girişinden çıkışına kadar tüm aşamaları kapsayan geniş bir alanı ele alıyor.


İnsan Kaynaklarının Şirketler İçin 7 Önemi Nedir? 

Her şeyden önce insan kaynaklarının bir firma açısından en değerli varlık olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Dolayısıyla bir firma için en değerli varlıkların etkili bir düzeyde yönetilmesi konusunda insan kaynakları birimi sorumluluk üstlenmektedir. Bu kapsamda insan kaynaklarının şirketler için önemini gösteren 7 özellik aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

– İnsan kaynakları üretkenliği artırmaktadır

– İnsan kaynakları müşteri hizmetlerini geliştirmektedir

– İnsan kaynakları çalışan memnuniyetini artırmaktadır

– İnsan kaynakları, çalışanların elde tutulmasını iyileştirmektedir

– İnsan kaynakları, şirketlerin mevcut en iyi yetenekleri işe almalarını sağlar

– İnsan kaynakları, şirketlerin iş gücünü gerektiği gibi büyütmelerine olanak tanımaktadır

– İnsan kaynakları, çalışanların işlerinde başarılı olmaları için araçlar ve eğitim sağlamaktadır


Görüldüğü üzere insan kaynakları birimi söz konusu olduğu zaman firmalar açısından oldukça kritik kazanımlardan rahatlıkla söz edebiliriz.