Küçük İşletmelerin Büyük Etkisi

Küçük işletmeler baskı altında, küresel salgından sonra hastalık bulaşma riskini azaltmak için yeni düzenlemeler yapmaları gerekiyor. Küresel ekonominin kalbinde de yeniden başlamak için mücadele eden işletmeler yer alıyor. 

Birçok insan dünya çapındaki küçük işletmelerin ekonomiye olan etkisini merak ediyor. Amerika’da SBA’nın yaptığı güncel istatistikler küçük işletmelerin etki gücünü ortaya çıkarıyor. İster aile şirketi ister yeni kurulan işletmeler olsun, birçoğu büyük resmi görmeye, hayallerini ve umutlarını gerçekleştirmeye devam ediyorlar.

2019 SBA İSTATİSTİKLERİ (en son istatistikler mevcut)  https://www.oberlo.com/blog/small-business-statistics

  • ABD’de 7 milyon küçük işletme var.
  • Küçük işletme istatistikleri, Amerika’daki çoğu işletmenin 500’den az çalışana sahip olduğunu göstermektedir. 100’den az çalışanı olan işletmeler yüzde 98,2’dir. 20’den az çalışanı olan işletmeler ülkedeki tüm işletmelerin yüzde 89’unu oluşturmaktadır.
  • Küçük işletmeler 1,5 milyon iş yaratıyor ve yaratılan yeni işlerin% 64’ünü oluşturur
  • İşletme nüfusunun yüzde 90’ından fazlası, KOBİ olarak da bilinen küçük ve orta ölçekli işletmeleri temsil etmektedir (SalesForce, 2019). Küçük ve orta ölçekli işletmeler, iş dünyasının% 90’ından fazlasını temsil ediyor, küresel istihdamın% 70’inden sorumlu ve gelişmiş ülkelerdeki GSYH’nın yarısından fazlasından sorumludur.
  • Dünyada gelişmekte olan pazarlarda 445 milyon mikro ve küçük ve orta ölçekli işletmenin olduğu tahmin edilmektedir.
  • Avrupa Birliği’ndeki tüm işletmelerin% 99’u KOBİ olarak sınıflandırılmaktadır.
  • ABD’deki imalatçı ihracatçıların% 4’ü KOBİ’lerdir.
  • Özel sektör işverenlerinin% 3’ü mikro işletmeler veya ondan az çalışanı olan işletmelerdir.
  • ABD’deki tüm küçük işletmelerin% 4’ü veya yaklaşık 9,9 milyon küçük işletmenin sahibi kadınlar, erkeklerin ise 14,8 milyonu vardır.

https://financesonline.com/crucial-small-business-statistics/

Bu rakamlarla birlikte büyük bir etkiye sahiptir ve küçük işletmelerin korunması ve beslenmesi zorunludur. #yerelişletmeleridestekleyin

Salgın veya sivil huzursuzluk karşısındaki baskı durumlarında esneklik, küçük işletme sahibi veya girişimcinin mihenk taşıdır. 

Nitekim kadınlara ve azınlıklara ait işlerin sayısında bir büyüme görünüyor. 2019 yılında American Express, “ 2014-2019 yılları arasında kadınlara ait işletmelerin sayısı% 21’e çıkarak toplamda yaklaşık 13 milyona (12.943.400)” yükseldiğini bildiren bir rapor hazırladı . https://about.americanexpress.com/files/doc_library/file/2019-state-of-women-owned-businesses-report.pdf . Azınlıkların sahip olduğu iş hacmi büyümesi de etkileyicidir. “Topluluklarındaki azınlıkların işletme sayısı artmaya devam ederek rekabet avantajımızı artırıyor. Son 10 yılda, azınlık işletmeleri ABD’de açılan iki milyon yeni işletmenin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturduğunu ve 4.7 milyon iş imkanı yarattığını gösteriyor”.

https://www.sbc.senate.gov/public/index.cfm/minorityentrepreneurs

Hayallerini inşa etmek yeni nesil girişimcilere kadar uzanıyor, “ istatistikler bize yeni nesil girişimcilerin rekabet olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. (SalesForce, 2019).

Hayal kurmak, küçük işletme sahipliğinin rüyalarının peşinden kararlılıkla koşmasını sağlıyor. Kendi kendinin patronu olmak, geleceğini yönlendirmek, kendi işini kurmak isteyenler için en önemli etkenler.

Ayağını gazdan çekmenin zamanı değil. Yenilikçi düşünme, çevik teslimat ve yaratıcı ürünler her gün küçük işletme sahipleri tarafından yaratılıyor. Girişimciler büyük işletmelerin geride bıraktığı boşlukları doldurmak için acele ederken, küçük işletme sahipleri teknoloji ile her zamankinden daha yakın konumdalar. Dünya çapında topluluklar, küçük işletmelerin büyümesini desteklemek için yerel düzenlemeler yapmalılardır.

Ve küçük işletme sahipliğini düşünen biriyseniz, herhangi bir endüstrinin en büyük büyüme oranını gören işletme koçluğu gibi işletme hizmet sektörünü düşünün. Sanal iş ortamı girişimcilere daha fazla esneklik sağlar ve zaman içinde işlerini büyütmeleri için onlara daha fazla kaynak sunar. İşletme koçluğu, ilk yılında başarısız olan işletme sayısını azalmasına yardımcı olur, çünkü işletmecilerin odaklanmasına, sistem ve süreçlerin düzeltilmesine yardımcı olur.

Küçük işletmeler, komşularınızdır. Size, ailenize ve arkadaşlarınıza hizmet ederler. Hayati hizmetler sunar ve tüm yaşamımız boyunca daha iyi ürünler sunmaya çalışırlar. Onları destekle. Onlar ol. Her iki durumda da etki çok büyük olacak.

Kaynak: https://www.actioncoach.com/blog/small-business-big-impact/