Kibir ve Yetersizlik; Düşük Performansın Sırrı

“Peter İlkesi”ne göre, kişi yetersizlik gösterdiği seviyeye kadar yükselebilir. Bu, çaba gösterilen tüm konular için geçerli olabilir. Ancak, birçok kişi yetersizlik seviyelerine eriştiklerinde ya destek isteyecektir ya da yeterlilik göstermedikleri için görevlerinden alınacaklardır.

Liderler için esas zorluk, yöneticilerini yaptıkları işi hala çok iyi yaptıklarına inandırabilen ve bunu da sergiledikleri yüksek kibir sayesinde gerçekleştiren bireylerle çalışmaktır. Buna iyi bir örnek; geçmişte birçok alanda başarı elde etmiş bir satış müdürünün, mevcutta zaten olması gereken seviyeye erişebilmek için bile çaba sarf ediyor olmasıdır. Bu tip kişiler sürekli geçmiş başarılarından bahsederler ve başarısızlıklarının üstünü örtmek için ya “sistemi” ya da üretim departmanının kalitesizliğini suçlarlar. Tüm cevapları bilenler onlar oldukları için, getirdikleri çözümler de neredeyse her zaman onların daha fazla kontrolde olmalarını sağlamak üzere düşünülmüştür. Maalesef ki, bu kişilerin yetersizlikleri kendi yarattıkları krizi daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz.

Şimdi bu probleme dört farklı açıdan bakalım. Peki, sizin ekibiniz bu dört alanın neresinde yer alıyor?

1.Yüksek Kibir ve Düşük Yetersizlik: İtici fakat başarılı bir bireydir. Bu kişi, birebir koçluktan fayda görebilecek biridir öte yandan da şirket için oldukça değerli bir kişiliktir.

2.Düşük Kibir ve Yüksek Yetersizlik: Eğitilebilir ve şekillendirilebilir bir bireydir. Bu birey tüm eğitimlere ve koçluklara açık olacaktır, fakat zaman içerisinde gerçekten başarılı olmak için gereken beceriden yoksun olabilir.

3.Yüksek Kibir ve Yüksek Yetersizlik: Şirket için zararlı biridir ve işin genel işleyişine birçok yönden oldukça yıkıcı ve yıpratıcı etki eder, zarar verir.

4.Düşük Kibir ve Düşük Yetersizlik: İşiniz için ideal bir birey ve mükemmel bir kaynaktır.

Liderler için esas zorluk, kibir ile özgüven arasındaki farkı ayırt edebilmektir. Daha basit bir deyişle, özgüveni yüksek kişiler hatalarını dürüst bir şekilde kabul ederler ve yaptıkları her işte kazanacakları gerçeğini asla akıllarından çıkarmazlar.

Öte yandan kibirli kişiler, kötü giden işlerin sebebinin başkalarının hatalarından kaynaklandığı düşüncesine o kadar odaklanmışlardır ki, kendilerine odaklanmaktan çok uzaktadırlar.

Bir lider olarak, ne kadar ikna edici olurlarsa olsunlar, siz bu yüksek kibirli / yüksek yetersizlikteki bireylerden ilk fırsatta kurtulmanın bir yolunu buluyor olmalısınız. İşiniz zorlu kararlarda size güveniyorsa, işte buyurun size fırsat!

Yazan: Kevin Weir 
Kaynak:
https://www.actioncoach.com/blog/2015/10/14/arrogance-incompetence-deadly-elixir-poor-performance/