İyi Liderler Zayıf Yönlerini Nasıl Kabullenirler? (1.Bölüm)

Not: Bu konu 3 yazıdan oluşan bir seridir. Serimizin 1. yazısını okumaktasınız.

Liderlikte Zayıflık Nedir?
CEO’lar ve yöneticiler sokaktan rastgele bulunup, işletme yürütmesi beklenen insanlar değildir. İster küçük ölçekli bir işletmenin ister büyük bir kurumun yöneticisi olsun, liderler karar verme ve insanlara ilham verme yetenekleriyle sahip oldukları pozisyonda bulunurlar. Liderlikte zayıf yönlerden bahsederken, kastettiğimiz nokta mevcut liderin işletmeyi etkin yürütebilmesi için yetersiz özellikleri değildir. Zayıflık, liderin kendiyle ilgili problemlerinden dolayı, takım yönetmekle ilgili tüm becerilerinin etkilenmesi anlamına gelmez (işletme koçu uzmanı olarak bunu herkesten daha iyi gözlemliyoruz). Bunun yerine, liderlerin zayıf yönlerinden bahsederken, onun becerilerindeki küçük unsurlara bakıyoruz.

Paylaşacağımız üç kısımda liderlikte zayıf yönleri incelerken, amacımız iyi liderlerin, liderlik becerilerindeki birkaç zayıf yönü tanımaları ve bu zayıf yönlerini kabullenip, sahiplenmeleridir. Fakat, bunu yapmadan önce liderler arasında yaygın olan zayıf yönlere bakacağız…

Liderlerde Sıklıkla Karşılaşılan Zayıf Yönler:

1. Güvensizlik
Liderler arasındaki en büyük zayıflıklardan biri budur. Güvensizlik, birkaç formda kendini belli eder(otokrasi,kibir,karamsarlık vs.) fakat genel olarak meslektaşlar arasındaki güvensizliği ele alırız.İyi liderlik yetki verebilmeyi içerir- başkalarına güvenmek ve projeler üzerinde sahip olunan kontrolün bölünmesi, farklı bakış açılarının var olması. Sahiplenmedeki başarısızlık liderliğin en temel zayıflıklarından biridir.

2. Beğenilme İhtiyacı
Liderler, ilk olarak insan ikinci olarak bir işletme aracıdır. Çoğu lider tabiatında olan, beğenilme ve kabul edilme içgüdüsüne sahiptir.Eğer yöneticiler bunun işletmeleriyle ilgili kararları etkilemesine izin verirlerse, alışılmış  zayıf bir yöne kurban olurlar.

3. Duygusal Etkileri İhmal Etme
Karar alırken, çalışanlarına kendini nasıl sevdireceğini baza alan liderler aksine bazıları kararlarında çalışanlarının duygularını dikkate almazlar. Her iki lider de karar alırken duygusal etkiye önem vermemekte veya farkına varmamaktadırlar. Bu durum duygusal uyumun ve empatinin eksikliğine yol açar.

4.Rahatlık
Liderler, her zaman riskli olan hedeflerle karşılaşırlar fakat; bu hedefler gerçekleştirildiği zaman bir ilgisizlik oluşur.Lider için, her şeyin şipşak yolunda gittiğini görmek ve ayaklarını deniz kıyısına doğru uzatmak oldukça ilgi çekicidir.Bu tip liderler, yeni hedefler belirlenmeden önce yeni fikirler yaratmadan beklerler ve bu liderliği amacından şaşırtır.

Serimizin 2. bölümünü haftaya blog sayfamızda bulabilirsiniz!