Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/acsitemaneger8/public_html/old.actioncoachturkey.com/wp-includes/formatting.php on line 3506

Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/acsitemaneger8/public_html/old.actioncoachturkey.com/wp-includes/formatting.php on line 3506

Etkili Pazarlama Planlaması Nedir ve Nasıl Yapılır?

2022 için etkili pazarlama planlaması yapma süresi son derece titiz bir süreci beraberinde getirmektedir. Pazarlama planlaması, işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak stratejiler, taktikler ve faaliyetler geliştirmelerine yardımcı olan bir süreçtir. Ayrıca, pazarlama planlaması; pazarlama stratejilerinde kullanmak için etkili veri yönetiminin oluşmasını mümkün kılmaktadır.

Özellikle etkili bir pazarlama planı geliştirme süreci hem büyük hem de küçük şirketler tarafından kullanılan profesyonel bir süreci de beraberinde getirmektedir. Büyük ve küçük şirketler arasındaki tek fark, planlarını geliştirmek için harcadıkları zaman ve kaynak kotalarıdır. Etkili pazarlama planlaması sayesinde işletmelerin karlılık seviyesi artış göstermektedir.

 Büyük şirketler, planlarına küçük şirketlerden daha fazla zaman ve kaynak ayırma eğilimindedir. Bunun nedeni, pazarlama faaliyetlerine harcayacak daha fazla kaynağa sahip olmalarıdır. Böylece pazarlama süreci hakkında karar vermeden önce pazarlarını araştırmak için daha fazla zaman harcayabilmeleridir. Bu da nitelikli bir planlama sürecini beraberinde getirmektedir.

Pazarlama Planlaması Nedir?

Pazarlama planlaması, belirli hedeflere ulaşmak için planlar oluşturma ve değerlendirme sürecine denir. Günümüz itibariyle oldukça titiz bir süreci beraberinde getiren pazarlama planlaması; genel yönetim sürecinin önemli bir parçasıdır. Etkili bir pazarlama planı geliştirmenin ilk adımı, şirketin misyon ifadesini ve hedeflerini tanımlamaktır. 

Şirketlerin hedeflerinin belirlenmesinde temel kriterler, şirketin misyon beyanına dayanmalıdır. Ancak liderlikte veya işletme sahipliğinde bir değişiklik olmuşsa, planlama süresindeki hedefler; bundan biraz farklı olabilirler. Bu aşama tanımlandıktan sonra, bu hedeflere ulaşmak için genel strateji geliştirmeye başlanmaktadır.

Pazarlama Planlaması Çeşitleri Nelerdir?

Günümüz itibariyle pazarlama planlaması temelde iki ana kategoriye ayrılabilmektedir. Bunlar; taktik planlama ve stratejik planlama olarak tanımlanmaktadır. Pazarlama planlaması, pazarlama amaçlarını ve stratejilerini tanımlama, hedef pazarı belirleme ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ürünü belirleme sürecidir.

 Pazarlama planlaması, bir firma tarafından fiyatlandırma, promosyon, dağıtım ve diğerleri dahil olmak üzere mal veya hizmetlerini pazarlamak için alınan tüm kararları içermektedir. Bu süreç; pazarlama amaçlarını ve stratejilerini tanımlama, hedef pazarı belirleme ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ürünü belirleme sürecidir. 

Pazarlama planının temel amacı, uzun vadeli iş hedeflerine ulaşmaktır. Bu uzun vadeli hedeflere ulaşmak için pazarlama planının hazırlanmasında belirli adımları izlememiz gerekir. Bu planlamanın etkili bir şekilde yapılması için pazarlama planlamasının çeşitlerini dikkate almak gerekmektedir. Pazarlama planlaması çeşitlerini aşağıdaki gibi sıralamamız aşağıdaki gibidir;

 • – Çeyrek Bazlı veya Yıllık Pazarlama Planları
 • – İhracat Pazarlama Planı
 • – Dijital Pazarlama Planı
 • – Girişimcilik Pazarlama Planı

Çeyrek Bazlı veya Yıllık Pazarlama Planları

İlgili firmanın belirli bir zaman dilimi içerisinde üstleneceği stratejileri vurgulayan pazarlama planlarına çeyrek bazlı ve yıllık pazarlama planları denir. Bu planlarda ayrıca firmaların kampanyaları da yer almaktadır. Çeyrek bazlı veya yıllık pazarlama planları, firmaların daha etkili bir düzeyde strateji oluşturmalarını mümkün kılar.

İhracat Pazarlama Planı

Ülke ve bölgelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan ihracat pazarlama planı; uluslararası pazarlardan güçlü bir şekilde yer alma stratejilerini de içermektedir. Bu tür pazarlama planlarında pazarlama aktivitelerinin sistematiği üzerinde durulmaktadır. Böylece ihracat konusunda hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşma yollarını belirlemek de mümkün olur.

Dijital Pazarlama Planı

Özellikle dijital ortamlardaki planlama faaliyetlerini içeren dijital pazarlama planı; sosyal medya ortamlarının da dikkate alındığı bir süreci içine almaktadır. Dijital pazarlama planı; dijital ortamda yer alan taktikleri ve kampanyaları içermektedir. Dijital pazarlama planı özellikle günümüz itibariyle oldukça popüler olan bir planlama olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Girişimcilik Pazarlama Planı

Özellikle yeni bir girişim oluşturulacaksa girişim pazarlama planı devreye girmektedir. Burada girişim pazarlama planı, yeni girişimin tanıtımının yapılması konusunda etkili stratejileri içermektedir. Bununla birlikte kurulan yeni girişimin en temel stratejileri de girişimcilik pazarlama planında yer almaktadır. 

Pazarlama Planı Nasıl Hazırlanır?

Pazarlama planlama süreci gündeme geldiği zaman karşımıza son derece titiz bir süreç çıkmaktadır. Bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi için mutlaka nitelikli bir planlama süresinin dikkate alınması şarttır. Unutmamak gerekir ki planlama sürecinin başarılı bir şekilde yönetilmesi için bu sürecin aşamalarına dikkat etmek gerekmektedir. Bu noktada pazarlama planının oluşturmasında dikkate alınacak kriterler aşağıdaki gibidir;

 • – Pazarlama Durum Analizinin Yapılması
 • – Temel Hedeflerin Belirlenmesi
 • – Uygulanacak Olan Pazarlama Stratejisinin Belirlenmesi
 • – Oluşturulan Yeni Strateji Doğrultusunda Aksiyonların Belirlenmesi
 • – Uygulama Aşamasında Pazarlama Bütçesi Denetimi ve Aksiyonların Belirlenmesi

Pazarlama Durum Analizinin Yapılması

Pazarlama durum analizinin etkili bir şekilde yapılması demek; firmanızın bulunduğu konumun daha net bir şekilde belirlenmesini mümkün kılmaktadır. Unutmamak gerekir ki pazarlama planlaması, müşteri ihtiyaçlarını belirleme ve analiz etme, bu ihtiyaçları karşılamak için stratejiler geliştirme ve bunları verimli bir şekilde uygulama süreci olarak tanımlanabilir. Burada satışını yapmak istediğiniz ürün ya da hizmetlere dair rakip analizlerinin yapılarak, etkili bir değerlendirme sürecinin oluşması gerekmektedir.

Pazarlama durum analizi; gelecekteki olası risklerin de dikkate alındığı bir değerlendirme sürecini içine almaktadır. Dolayısıyla bu analizin işletmenizi koruyucu bir etkiye sahip olduğu da bilinmektedir. Böylece herhangi bir nedenden dolayı beklenmedik bir riskle karşı karşıya kaldığınız zaman aksiyon alma konusunda firmanız kabiliyetli olacaktır. Bu da firmanızın çok daha dinamik bir yapıya sahip olmasına destek olacaktır.

Temel Hedeflerin Belirlenmesi

Temel hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşmak için stratejilerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için aksiyonların uygulanması sürecidir. Bu süreç ne yapılmayacağını ve nelerin yapılacağını belirlemeyi de içermektedir. ‘Stratejik’ terimi, kısa vadeli eylemlerden ziyade uzun vadeli düşünmeyi ifade etmektedir. Bu noktada temel hedeflerin belirlenmesi aşamasının son derece titiz bir süreci beraberinde getirdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz.

Pazarlama stratejisi, bir ticari kuruluş tarafından benimsenen ve şirketin genel amaç ve hedeflerine göre kaynaklarının nasıl kullanılacağını belirleyen bir plan veya politikadır. Bir şirketin pazarlama politikası, rakiplerinin güçlü ve zayıf yönleri, göreceli konumları ve potansiyel tehditler veya fırsatlar dahil olmak üzere pazardaki diğer şirketlere karşı nasıl rekabet edeceğini belirlemektedir. Bundan dolayı temel hedeflerin belirlenmesinde gerçekçi bir yaklaşımın benimsenmiş olması gerekmektedir. Hedefleriniz SMART olmalıdır. 

Uygulanacak Olan Pazarlama Stratejisinin Belirlenmesi

Bir pazarlama stratejisinin planlanması, bir pazarlama planı geliştirmenin en kritik adımıdır. Bir pazarlama stratejisi, bir kuruluşun pazarlama faaliyetlerinde kısa veya uzun vadede alacağı genel yönün geniş bir ifadesidir. Bu sadece bir eylem planı değil, aynı zamanda gelecekle ilgili varsayımları ve tahminleri ve ayrıca rakiplerin ne yaptığına dair bir anlayışı içermektedir.

Nitelikli bir pazarlama strateji geliştirmiş olmanız demek, gelecekteki yatırımlarınızı çok daha isabetli bir şekilde yapabilmeniz anlamına gelmektedir. Yine pazarlama stratejisinin başarılı sonuçlar ortaya konması, tam olarak hedeflerinize ulaşmak konusunda elinizi güçlendirecektir. Burada pazarlama karması dinamiklerini de dikkate alıyor olmanız her zaman önerilmektedir. Bu sayede çok daha gerçekçi stratejiler geliştirmeniz mümkün hale gelecektir.

Oluşturulan Yeni Strateji Doğrultusunda Taktiklerin Belirlenmesi

Planlama süreci, kuruluşun hedeflerine ulaşma yeteneğini etkileyen hem iç hem de dış faktörlerin analiziyle başlar. Dış çevre, müşteri ihtiyaçları gibi faktörleri içermektedir. Dış çevrenin içerisinde rakiplerin ürünleri, fiyatları ve dağıtım kanalları; hükümet düzenlemeleri ve teknolojik gelişmeler de yer almaktadır.

Yeni stratejileri oluştururken dikkate alınması gereken iç faktörler, mevcut kaynaklar ve yönetim yetenekleri gibi konuları içermektedir. Ortaya çıkan analiz, bu rekabetçi ortamda başarıya ulaşmak için hangi stratejilerin uygulanması gerektiğine dair sonuçlara götürmektedir. Bütün bu bilgiler ışığında oluşturulan yeni strateji doğrultusunda kararlar alırken mutlaka sektöre dair etkili bir araştırma sürecini takip etmek gerekmektedir.

Uygulama Aşamasında Pazarlama Bütçesi Denetimi ve Aksiyonların Belirlenmesi

Pazarlama aksiyonları, bir kuruluş tarafından genel pazarlama stratejisini gerçekleştirmek için gerçekleştirilen belirli eylemlerdir. Genellikle bir kuruluş içindeki reklam, satış promosyonu veya ürün geliştirme departmanları gibi bireysel departmanlar veya bölümler tarafından uygulanırlar. Örneğin reklam, bir ürün veya hizmetle ilgili önemli mesajları müşterilere iletmek için bir taktik olarak kullanılabilir; satış promosyonu, seçilen dönemlerde belirli ürünlerde özel indirimler sunabilir.

Pazarlama stratejisinin planlanması, şirketler tarafından pazarlama faaliyetlerinin fiilen yürütülmesinden önce yürütülen bir süreçtir. Bu hedeflere ulaşmak için taktik planlardan türetilen stratejik amaç ve hedeflerin analizi yapılarak bütçe denetimi de yapılmaktadır. Burada bütçe belirlemenin isabetli bir şekilde yapılması demek aynı zamanda pazarlama stratejisinin başarısını da doğrudan etkileyecektir.

Bütün bu bilgiler ışığında 2022 için etkili pazarlama planlaması oluşturmak için mutlaka gerçekçi stratejiler belirlemek şarttır. Bu aşamada şirketlerin hem hedeflerini belirlerken hem de kendi durumlarını tanımlarken titiz bir çalışmanın içerisinde yer almaları gerekmektedir. Aşağıda sıradağımız 3 temel soruya verilen yanıtlar etkili bir pazarlama sürecinin de göstergesidir;

 • – Şuan tam olarak neredeyiz?
 • – Gelecekte tam olarak nereye gitmek istiyoruz?
 • – Hedefimize gitmek için hangi yöntemleri kullanmalıyız?

Ektili bir pazarlama planlanı yapmanız halinde firmanız, sektörel rekabet ortamında çok daha güçlü ve dinamik bir yapıya sahip olacaktır.

İşinizi doğru stratejiler ile daha sağlam adımlarla ve daha hızlı büyütmek ve bir üst lige atlamak istiyorsanız. ActionCLUB İşini Büyüt Ligini Değiştir Hızlandırma Programı’nı keşfedin.