Çalışan Yolculuğu Nedir? Çalışan Yolculuğu Haritası Oluşturmanın Avantajları

İş dünyası benzersiz bir hız ile değişim gösteriyor. Sürekli gelişen küresel piyasada hayatta kalabilmek için organizasyonların dünya ile uyum sağlaması ve bunun için doğru uygulamalardan faydalanması gerekmektedir. En iyi şartlara sahip olan donanımlı organizasyonlar da dahil olmak üzere şirketlerde başarıyı, çalışanların değerleri belirliyor. Başarılı şirketler arasında üst sıralara yükselmek ancak en iyi yeteneklerden oluşan ekipler ile gerçekleşebilir. Bu yeteneklerin, organizasyonlara kazandırılması ve elde tutulabilmesi için doğru stratejilerin geliştirilmesi önceki yıllara göre daha fazla önem kazandı. Son yıllarda çalışan yolculuğu, bu açıdan oldukça önemli bir kavram olarak dikkat çekmektedir. 

Organizasyonların bel kemiği olan çalışanların, iş hayatındaki deneyimine odaklanan bu kavram, iyi bir çalışma ortamının yaratılması için belirleyici faktörler arasında yer almaktadır. Çalışanları olumlu iş deneyimine sahip olması ile organizasyona karşı hissettiği bağlılık duygusu da artış gösterecektir. Organizasyonların hedeflerine ulaşabilmelerinde, maliyetlerini düşürebilmelerinde ve kâr marjlarını artırabilmelerinde çalışan bağlılığı büyük rol oynar. 

Çalışan Yolculuğu Nedir?

Organizasyon ile çalışan arasındaki ilişkinin başlangıcından, kişi işten ayrılana kadar olan süreçte atılan her bir adım çalışma yolculuğunun (deneyiminin) bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Organizasyonun yayımladığı iş ilanı ile başlar, ayrılmak için yapılan görüşme bile bu yolculuğun bir parçası olarak sürece dahildir. Yolculuk sırasında, yaşanan olaylar çalışan deneyimi sürecinin direkt olarak şekillendirilmesine etki etmektedir. İşe alım anından itibaren başlayan deneyimler, devam eden çalışma süresi boyunca birikerek, gelişmektedir. Bu süreklilikte geliştirilen his ve izlenimler üzerinde iş ortamı, çalışma arkadaşları, yöneticiler ve insan kaynakları profesyonelleri ile gerçekleştirilen bütün etkileşimler önemli bir rol oynamaktadır. Çalışan yolculuğu sırasında gelişen ilişkiler farklı değişken faktörler ile belirlenmektedir. Oldukça kapsamlı bir konu olduğu için bütün bu faktörlerin belirlenmesi kolay olmayabilir. The BetterUp tarafından yapılan araştırmalar sonucunda çalışan yolculuğu üzerinde yönlendirici etkisi bulunan altı temel kavram sıralanmaktadır. Sırası ile bu liste şu şekildedir:

Çalışan Yolculuğu içerisinde yönlendirici etkisi olan kavramalar

1. Özgünlük: Organizasyon içerisinde aktif olarak rol alan çalışanların, gerçek benliklerini göstermek konusunda rahat hissetmeleri oldukça önemlidir.

2. İyimserlik: Çalışanların organizasyonun ulaştığı sonuçlar ve gelecek hakkındaki varsayımları hakkında olumlu düşüncelere sahip olmasıdır.

3. Anlam ve Amaç: Organizasyonun misyonunun gerçekleştirilmesinde çalışanların katkıda bulunabilmesi halinde hissettiği iş tatmini.

4. Sosyal Bağlantı: Organizasyon içerisinde gerçekleştirilen kişisel ilişkiler ve takım ruhunun hissedilebilmesi.

5. Aidiyet Duygusu: Çalışanın, ekip ve yöneticiler tarafından kabul edilmesi. Yaptığı işin takdir edilmesi ve süreçlere katılması için yapılan girişimler aidiyet duygusunun gelişmesini sağlamaktadır.

6. Bağlılık: Çalışanın organizasyona olan bağlılığı, sahip olduğu hedefler ve değerler tarafından şekillendirilmektedir.

Bu yönlendirici altı temel kavramlara ek olarak etkili dış etkenler de bulunmaktadır. Çalışanın sağlık durumu, finansal refahı ve kişisel hayatında yaşanan olaylar önemli etkenler arasında yer almaktadır. İş-özel hayat dengesi, kendini çalışan yolculuğuna adayan organizasyon tarafından değişikliklerin nasıl algılanacağı ve yaşam kalitesinin durumdan nasıl etkileneceği devamlı olarak düşünülerek iyileştirilmeye çalışılmalıdır.

Çalışan yolculuğu haritası oluşturmanın avantajları nelerdir?

Organizasyonlarda bir çalışan yolculuğu haritası oluşturulması, eksikliklerin giderilmesi ve gereken iyileştirmeler üstünde çalışılmasını kolaylaştırır. Bu yolculukta uzmanlaşmak için çalışanların deneyimlerinden, fikirlerinden ve hislerinden destek alınması gerekmektedir.

– Geri bildirimin öneminin farkında olan organizasyonlar tarafından şirket içi detaylı bir rapor elde edebilmek için kullanılabilir.

– Deneyimlerin, çalışan yolculuğu üzerindeki etkilerini, üretkenlik ya da yıpranma gibi önemli konuların bir örüntü şeklinde gözlemlenmesini sağlar. Olumsuz durumların engellenmesi ve olumlu etkilerin yaratılması için ne yapılması gerektiğinin anlaşılmasına yardımcı olur.

– Göz ardı edilemeyecek kadar önemli avantajlara sahip olan çalışan yolculuğu haritası, bu yolculuğun daha iyi deneyimler ile geliştirilmesi için yeni stratejiler geliştirilmesinde yol göstericidir.

– Çalışanların daha gizli kalan deneyimlerine odaklanılmasını sağlamaktadır.

– Özellikle yaşanan kötü deneyimlerin kötü izlerinin silinmesi ve daha iyi bir yol haritası çizilebilmesi için ders niteliğindedir.

– Beklentilerin karşılanamamasının altında yatan sebeplerin öğrenilmesini ve düzeltme şansının elde edilmesini mümkün hale getirir.

– Bir diğer önemli katkısı olarak bağlılık ve eşitlik için fırsatların belirlenebilmesidir. Nadiren görülen ve eşitliğin bozulmasına neden olan sebeplerin, sistem sorunlarının ve basma kalıp düşüncelerin etkisine bağlı sorunların yarattığı boşluktan kurtulmak için belirleyici etki göstermektedir.