Alacak Sigortası ile Yeni Müşterilere Güvenle Açılmak

Ticari Alacak Sigortası, mal ve hizmet satışlarından doğan, peşin ve banka teminatı dışında kalan alacaklarınızı ticari ve politik risklere karşı korur ve nakit akışınıza dost olur.

Zengin Baba Yoksul Baba’nın yazarı Robert Kiyosaki’nin dediği gibi “Nakit akışınızı sağlıklı yönetemiyorsanız, çok para kazanmanız problemlerinizi çözmeyecektir.”  İşletmelerin en büyük kaynakları nakit akışlarıdır. Doğru planlanmış, riski yönetilen ve zamanında gerçekleşen sağlıklı tahsilatlar, nakit akışının sağlıklı olmasını sağlayan en temel unsurdur. Sürekli ötelenen, kısmi gerçekleşen tahsilatlar; size ve işletmenize sürekli çelme takar, gelecek döneme ait nakit akışı planlamanızı sekteye uğratır.

Oysa ana hedefimiz, alacak yönetimi sorunlarını azaltarak, işletmemizin asıl faaliyet alanına ve büyümesine odaklanarak biz olmadan saat gibi tıkır tıkır çalışan güçlü bir işletme yaratmak olmalıdır.

Bu amaçla, mal ve hizmet satışlarından kaynaklı alacaklarınızın tahsilatını garanti altına alabilmek, ödenmeme riskini azaltabilmek için kullanabileceğiniz enstrümanların başında finansal sigorta ürünü olan “Ticari Alacak Sigortası” yer almaktadır.

Ticari Alacak Sigortası Nedir?

Alacak sigortası, vadeli alacaklarınızı garanti altına alır.  Yurt içi alacaklarda ticari risklerinizi, yurt dışı alacaklarda ise hem ticari risklerinizi hem de ticaret yaptığınız ülkelere ait politik riskleri güvence altına almaktadır.

Sigorta uzmanları, müşterilerinizi sizin için analiz etmektedir. Finansal durumları ve istihbaratlarına göre müşterilerinizi kategorize ederek puanlama ve limit tahsisi yapar, limitli müşterilere uygun teminatları poliçelendirir. Böylece siz de sanki kendi risk takip ve istihbarat ekibiniz varmışçasına, teminatlı müşterilerinizi tanır ve ticaretinizi güvenle yapılandırabilirsiniz.  Bu sayede pazarlara açılarak yeni müşteri edinirken endişelerinizin azalmasına, yeni pazarlarda risk kontrollü büyümenize destek sağlar.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasından Kimler Faydalanabilir?

Alacak sigorta sisteminde önemli bir araç olan ve KOBİ’lerimize yönelik hazırlanan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 30635 sayılı tebliği ile yayımlanarak 01.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Başvuru tarihinden en az 2 yıl önce kurulmuş, basit usul dışında vergi mükellefi olan, önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı 125 M TL’den az olmayan ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi risk değerlendirme kriterlerini sağlayan KOBİ’ler bu üründen yararlanabilmektedir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile KOBİ’lerin herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır. En fazla 360 güne kadar vadeli satışlar için, vadeli satışlardan elde edilen ciroya göre net prim ve azami teminat tutarları belirlenmektedir.

Eximbank Kısa Vadeli Alacak Sigortası Nedir?

Bir başka ticari alacak sigortası da ihracatçı işletmelerin yurtdışı satışlarından doğan, tahsilatı riskli alacaklarını sigorta altına alan Eximbank’ın Kısa Vadeli Alacak Sigortasıdır. Yurt içi poliçelerde olduğu gibi, bu poliçelerde de alıcı ve alıcı ülkesi bazlı risk değerleme, değerlemeye istinaden alıcı bazlı limit oluşturma adımları ile teminatlar belirlenip poliçe düzenlenmektedir. Poliçe düzenlemesini takiben Eximbank e-şubesi üzerinden fiilen ihraç olan sevkiyatlar bildirilmektedir. Sigorta kapsamında olup, vadesi dolmasına rağmen tahsil edilmemiş tutarlar için yine e-şube üzerinden vadesi geçmiş alacak bildirimi en geç 60 gün içinde yapılmaktadır. Tazminat takibi banka üzerinden olacağı için gümrük beyannamesi, fatura, mal teslim belgesi gibi belgelerin bildirilmesi de gerekmektedir.

Genel olarak Ticari Alacak Sigortalarının kapsamı ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları özetlersek;

  • Ticari alacakları kapsar. (Bireysel müşterilerden olan alacaklar hariç)
  • Teminatlanmamış alacakları kapsar (teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif, kredi kartlı alacaklar vb. hariç)
  • Vadeli ve faturalı alacakları kapsar.
  • Yurt içi alacakları veya yurt dışı ihracat alacaklarını kapsayan farklı ürünler vardır.
  • Alıcı bazlı risk değerlemesi ve limit hesaplaması yapılır.
  • Genel olarak alıcı sorgulama ücreti ve sigorta primi gibi maliyet kalemlerinden oluşur.
  • Teminatlanan alıcının vadesi geçen tahsilatını bildirme sorumluluğu sigortalı işletmelerdedir.
  • Alıcılar, sigorta poliçesi ile ilgili genelde hasar anına kadar haberdar olmaz.

Alacak Sigorta sistemleri nakit akışınızdaki riskleri ve belirsizlikleri azaltmaktadır. Nakit akışındaki belirsizliklerin azalması, tahmin edilemeyen kayıpların önüne geçilmesini sağlayarak bilançonuzun kalitesini artırmaktadır. Kaliteli bilanço yapısı ise finansal kurumlar ve bankalar nezdinde kredibilitenizi olumlu yönde etkileyecektir. Aynı zamanda poliçenizi bankalara teminat göstererek, sigorta kapsamındaki alacakları iskonto ettirerek ek finansman imkanları da yaratabilirsiniz.  Yani bu finansal ürün sadece bir sigorta poliçesi değil, aynı zamanda işletmeniz için de bir nevi kaldıraç etkisi yaratacaktır.

 

Melis Tosun Arslan

İşletme Koçu

melis.tosun@actioncoachturkey.com