Aile İşletmelerinin Varlığının Sürdürülebilir Olmasında Vizyonun Önemi

Vizyon, TDK tarafından ‘’öngörü’’, ‘’ileriyi görüş’’ olarak tanımlanır. Vizyon ‘’geleceğin resmidir’’. İleride gerçekleşmesi istenilen, hayal edilen amaçlardır.  İşletmeler için ise vizyon, işletme sahiplerinin varlık sebebidir. Aile işletmelerinin varlığının sürdürülebilir olmasında vizyonun varlığı ve tüm çalışanlar tarafından hissedilebilir olması çok önemlidir.

Aile şirketlerinde kurucunun vizyonu gelecek kuşakları ve şirket çalışanlarını büyük ölçüde etkiler. Organizasyon genelinde paylaşılan vizyon, firmanın uzun vadeli başarısında rol oynar. Kurucunun ve ailenin merkezi rolü sayesinde firma yönetiminde oluşturulan yüksek güven duygusu, uzun vadeli performansın verimini artırır. İşletmenizin vizyonunu, işinizin gelecekte olmasını istediğiniz yer olarak konumlandırabilirsiniz. Bu, geleceğe heyecan duymanıza ve zorlu koşullarda da yola devam etmenize katkı sağlayacaktır. Ortak bir vizyon eksikliği ise aile mülkiyeti yoluyla nesilden nesile devam eden aile şirketinin sürdürülebilirliğine yönelik en önemli tehditlerden biridir.

Paylaşılan vizyon aile şirketinin devamlılığı için çok önemliyse, işletme sahibi bir aile vizyonun tüm nesiller tarafından benimsenmesini nasıl sağlar?

Aile şirketlerinde vizyonun yerleştirilmesini ve tüm nesillere aktarılmasını sağlayan 6 ipucu:

  1. İşletmeniz için her şeyin mümkün olduğu bir gelecek hayal edin. Bu hayallerinizde zihni özgür bırakmak, yaratıcı düşünmeyi beslemek, cesur olmak çok önemli. Güncel sorunları, bariyerleri düşünmeden, problemleri önceliklendirmeden geleceği hayal edin. Problem çözmek önemli bir beceri olsa da bazen hayallerinizin kısıtlanmasına sebep olacaktır. Başarı yolculuğunuz hayalleriniz ile başlar. 
  2. Öncelikle açık, şeffaf bir iletişim ortamı sağlamak ortak vizyonun aile içinde yön gösterici olarak benimsenmesi için kritik koşullardan biridir. İşletme kurucusu olarak hem şirket yönetiminde aktif olanlarla hem de aktif olmayanlarla yani tüm aile üyeleriyle düzenli olarak iletişim kurmaya çalışın. Onlara hayallerinizi anlatın. Onların hayallerini dinleyin. Onlara neden birlikte iş yapmak istediğinizi anlatın ve onlara da sizinle çalışmak istemelerinin kor sebebini sorun. Bu, iletişim bağlarını kuvvetli tutar. Amaç, aile şirketinizle ilgili paylaştığınız vizyona bağlılık yaratmaktır ve bu tüm büyük paydaşların girdilerini gerektirir. 
  3. Hayallerinizi sözlü ve yazılı olarak kelimelere döktükten sonra şirketinizde var olan stratejilerini değerlendirin. Geleceği yakalayabilmenizi sağlayacak gelişmeleri, sektörünüzdeki büyümeyi ve değişiklikleri inceleyin. Gelecekte sizin için nelerin değişebileceğini değerlendirin ve öngörmeye çalışın. Pazar dinamiklerinin anlaşılmasına dayalı ortak bir vizyon ve genel bir strateji oluşturun. Pazar verilerinin araştırılması ve analiz edilmesi, yeni nesil liderler için potansiyel geliştirmeleri yakalayabilecekleri olağanüstü bir çalışma alanıdır. Sizi vizyonunuza götürecek gereksinimleri belirleyin. 
  4. Aile işletmesinin vizyonu doğrultusunda alınan aksiyonlarda performans açıkları varsa kapatmak için planlar belirlemek ve geliştirmek çok önemlidir. Aile şirketiniz için yepyeni bir gelecek tasavvur etmek, pazar fırsatlarından yararlanmak için farklı stratejiler geliştirmek heyecan verici ve motive edici olsa da, sizin önceliğiniz mevcut stratejilerinizin yürütülmesindeki performans boşluklarını kapatmak olabilir. Kontrol edin. Gerçek sorun mevcut stratejinizin kötü uygulanması ise yeni bir ürün veya hizmet sunarak, yeni görev dağılımlarıyla veya yeni bir iş akışı kurarak bu performans sorununu düzeltmeye çalışmak isteyebilirsiniz.
  5. Aile işletmelerinin içerisinde aile üyelerinin birden fazla rolü (sahip, çalışan, aile üyesi, vb.) bir arada yürütmesi durumları ile karşılaşıyoruz. Bu rolleri, aile işletmesinin vizyonu doğrultusunda değişen yeni koşullara ve ortaya çıkan yeni planlara göre yeniden netleştirin. Değişimden sonra kişilerin rollerini ve sorumluluklarını yeniden tarif edin. Aile üyelerinin rollerinin net olması ve çelişen önceliklerin olmaması, firmanın uzun vadeli performansına yardımcı olacaktır. 
  6. Kişisel gelişimi destekleyen ve yeni şeyler öğrenmeyi teşvik eden bir kültür oluşturun. İnsan sermayesini geliştirmeye, şirketi etkileyen dinamikler hakkında farkındalık oluşturmaya ve sürekli öğrenmeye açık bir kültürün oluşturulması için herkese cesaret verin.  Bunlar bir aile şirketinin vizyonu doğrultusunda uzun vadeli performansını geliştirilmesine de yardımcı olacaktır. 

Aile işletmelerinin çağın gerisinde kalmaması hatta ilerisinde olması için profesyonel bir dış gözden destek alması çok önemlidir. Profesyonel bir dış gözün, yeni koşulları değerlendirmek için aile işletmesinde çalışan aile üyeleri ve aile dışı üyelerle yapacağı ‘hizalanma’ etkinlikleri ile vizyonun kuzey yıldızı olarak güncel ve ışıltılı kalması mümkün olacaktır. Bu temeli yeniden gözden geçirmek için birlikte neler yapabileceğimize bakalım. Ben hazırım. 🙂

ActionCOACH Kurucu Ortağı 

Özge Toraman

Aile şirketinizin vizyonunu gözden geçirmek veya yeniden yazmak istiyorsanız “Şirketler İçin Vizyon Ve Misyon Cümleleri Oluşturma Kılavuzu” e-kitabını hemen indirin. Dünya çapında büyük şirketlerin vizyon ve misyon cümlelerini nasıl oluşturduklarını keşfedin.