Aile İşletmelerinde Duygusal Zeka ve Liderlik

Aile şirketleri, profesyonel ve kişisel dünyaların harmanlandığı benzersiz oluşumlardır.  İşletmelerin aile ve iş dinamiklerinin bir arada olması çok sayıda avantaj sunarken, duygusal yüklerini de beraberinde getirir. Aile işletmelerinde duygusal zeka, başarının temel taşıdır. İşletmelerin sadece teknik sorunlara odaklanmak yerine duygusal yükleri de göz ardı etmemesi sağlam bir gelecek için kritiktir.  

Aile işletmelerinde yaşanan DUYGUSAL YÜKLERİ görmezden gelerek yolumuza devam edebilirmiyiz? 

Duyguları görmezden gelerek işletmenin gelecek yolculuğu için sadece teknik sorunlarına yanıt bulmaya çalışmak işin başarısını olumsuz etkileyecektir. Biz aile işletmeleri ile yaptığımız çalışmalarda ‘Kalp kan pompalamazsa beyin çalışmaz’ ifadesi ile bu durumun altını çiziyoruz. 

Aile şirketlerinde sıklıkla görülen duygusal zorluklar

Rollerin Belirsizliği: 

Aile üyelerinin hem aile içinde rolleri (örneğin, ebeveyn, çocuk, kardeş) hem de işte farklı rolleri (örneğin, CEO, yönetici, çalışan) olabilir. Bu rollerin gerektirdiği sorumluluklar zaman zaman çatışabilir veya üst üste gelebilir, bu da kafa karışıklığına ve gerginliğe yol açar.

Kayırmacılık Endişeleri: 

Aile üyeleri kendilerine verilen rollerin diğer aile üyelerinden farklı olmasına içerleyebilir, bu rollerin yeterli olmadığını, daha fazlasını hak ettiğini düşünebilir, yada aile üyesi olmayan çalışanlar, aile üyelerinin ayrıcalıklı muamele gördüklerini veya hak etmedikleri terfiler edindiklerini düşünebilir, bu da içerlemelerine neden olabilir.

Değişime Direnç: 

Daha yaşlı aile üyeleri, yeni teknolojileri veya stratejileri benimseme konusunda isteksiz olabilir ve bu da daha yenilikçi olabilecek daha genç üyelerle aralarında görüş ayrılıklarına hatta sürtüşmeye yol açabilir.

Duygusal Karar Verme: 

İş kararları bazen objektif , sağlam iş yargılarından çok duygulardan veya aile dinamiklerinden kaynaklanan baskılardan ve beklentilerinden etkilenebilir.

Çatışmalardan Kaçınma: 

Aile üyeleri, aile uyumunu korumak için sorunlarla yüzleşmekten kaçınabilir, bu da sorunların büyümesine yol açabilir.

Ardıllık Sorunları: 

Bir sonraki nesilde işi kimin yöneteceğine karar vermek, özellikle birden fazla aile üyesinin yönetime geçme beklentisinden dolayı rekabete ve huzursuzluklara yol açabilir.

Mali Konularda Zorlanma: 

İşletmenin zorluklarla karşılaşması, aileye mali bir yük getirebilir ve bu da gerilimleri artırabilir.

Çözülmemiş Kişisel Geçmiş Sorunlar: 

Aile içinde geçmişteki kişisel çatışmalar işe sıçrayabilir. Göz ardı edilen kardeş rekabetleri veya ebeveyn-çocuk sorunları işe dönük etkileşimleri, karar süreçlerini olumsuz etkileyebilir. 

Aile İşletmesinde Görev Alma Baskısı: 

Yeni nesil aile üyeleri, başka kariyer özlemleri olsa bile aile işletmesine katılmak zorunda hissedebilirler.

İş-Yaşam Dengesi Zorlukları: 

İş, ailenin yaşamının merkezinde olduğu için ‘işin bitmesi’ diye bir şey söz konusu olamayabiliyor. Bu da, tükenmişliğe veya kişisel ilişkilerde gerginliğe yol açabiliyor.

Özeli Korumak Güçleşiyor: 

Bir aile şirketinde kişisel ve profesyonel hayatlar arasındaki sınırlar bulanıklaşabilir. Bu, mahremiyeti korumayı zorlaştırabiliyor.

Eşitlik mi, Adalet mi?: 

Hem aile hem de aile dışı üyelere nasıl adil bir şekilde maddi paylaşım yapılacağı, hak, hisse, kazanç konusunda nasıl bir eşitlik sağlanacağına karar vermek, dengeleri sağlamak duygusal yük yaratacaktır. 

Aile İşletmesi olarak kırılgan olduğunun düşünülmesi – Dış Algı:

Dış dünyanın aile şirketini nasıl algıladığıyla ilgili endişeler, özellikle de işletmenin başarısının liyakatten değil, yalnızca aile bağlantılarından kaynaklandığı algısı varsa bu da stres kaynağı olabilir. 

Aile işletmelerinde duygusal zekanın ne kadar hayati olduğunu unutmamak ve bununla geleceği inşa etmek, sağlam temeller üzerine kurulu bir işletme mirası bırakmanın anahtarıdır. İşletmede duygusal zeka, başarı ve sürdürülebilirlik için vazgeçilmezdir.

Duygusal yüklerin üstesinden gelmek, net iletişim, sınırlar koyma ve bazen iş bağlamında aile dinamiklerinin karmaşıklığını aşmak için objektif bakış açısına sahip olduğuna inanılan, güvenilen işletme koçu/danışman desteğini almak gelecek yolculuğunda işletmenin başarısına gölge düşürecek unsurlardan korumak, mayın tarlalarından uzak durmak güvenli ve akılcı olacaktır. 

Ücretsiz Aile İşletmeleri Semineri’ne siz de katılın, Aile İşinizi güvenle gelecek nesillere aktarın.

ActionCOACH Kurucu Ortağı 

Özge Toraman