ActionCLUB İle Bir Eğitim Programı Arasındaki Fark Nedir, Süreçte Sizi Neler Bekliyor?

İşletme sahiplerinin, şirket yöneticilerinin işlerini geliştirmek için katılabileceği çok sayıda eğitim mevcuttur. Birçok kurum yıllık ihtiyaç listesini çıkardıktan sonra ya da bir problem ile karşılaştıktan sonra çözüm olarak eğitim programlarına yönelir. Yazının ikinci kısmında ActionCLUB ile bir eğitim programı arasındaki farkı bulacaksınız. 

Hermann Ebbinghaus Unutma Eğrisi

Eğitimler geniş bir bilgi havuzuna sahip olup, çok faydalı olmakla birlikte eğer içerisinde uygulama ve takip aşaması içermiyorsa maalesef istenen verim alınamaz. Alman psikolog Hermann Ebbinghaus’un unutma eğrisi de bu durumu kanıtlıyor. Eğri, insanların öğrenilen bilgiyi tekrar etmezlerse yeni öğrendikleri bilgilerin günler içinde nasıl yarıya indirdiklerini anlatıyor. 

Ebbinghaus unutma eğrisine göre %100 öğrenilen bir bilginin %40’ı sadece 20 dakika sonra unutulur. 1 saat sonra %60’ı unutulur ve elimizde sadece bilginin %40’ı kalır. 31 gün içerisinde tekrar edilmeyen bilginin de %80’i unutulur ve %20’si kalır. Bu durum bizim lehimize gibi görünmekle beraber çözümü de mevcuttur. Öğren, uygula, tekrar et.  

İşletmeler bir yıl içerisinde eğitimlere hem zaman hem de finans olarak yüklü miktarlarda yatırımlar yapıyorlar. Bu yatırımların unutulması hem maddi kayıp hem de zaman kaybı olarak yazılabilir. 

ActionCLUB Yeni Nesil İşletme Hızlandırma Program Sürecinin Aşamaları Nelerdir?  

ActionCLUB bir işletmeyi yönetirken ve büyütürken üstünde çalışmanız gereken tüm ana konuları ele alıyor. ActionCOACH’un 1993 senesinden bu yana edindiği tecrübeler sayesinde oluşturulan içerik çerçevesi, 300’e yakın iş geliştirme stratejisini kapsıyor. ActionCLUB ile bir eğitim programı arasındaki en önemli fark ise bu programın uygulama odaklı olmasıdır. ActionCLUB’ta üyelerden aktif katılım beklenir. Program içerisinde konular İşletme Koçu eşliğinde işlendikten sonra katılımcılardan, verilen ödevleri yapmaları ve konuların üstünde çalışmaları beklenir ve ödevler işletme koçu tarafından takip ediliyor.

Başlangıçta ActionCLUB üyesi olan kişi, bir ActionCOACH işletme koçu ile eşleşir ve süreç içerisinden bir gruba dahil olur. Gruplar en az 3 en fazla 8 kişi dahil olacak şekilde oluşturulur. ActionCLUB üyeleri süreçteki aktif iletişimlerini, gruplarına özel açılmış Whatsapp grubundan gerçekleştirirler. Program içerisinde yapılan sunumları, işlenen konuları ve dokümanları email aracılığı ile alırlar.

ActionCLUB’ın 18 hafta süren programında üyeler grup olarak her hafta bir online oturum gerçekleştiriyorlar. Programda 2 çeşit oturum yer alıyor. Biri “Ana Oturum” dediğimiz ve öğrenilmesini amaçladığımız konunun ActionCOACH işletme koçu tarafından anlatıldığı oturumdur. Örneğin, “Finansal Okuryazarlık” oturumunda; şirket rakamlarına hakim olmanın faydalarını, mali tabloların nasıl okunacağını, temel performans göstergelerinin (KPI) neler olabileceğini, nakdin neden önemli olduğunu, kârın ise bir gösterge olduğunu, hedef/bütçelemenin sonuçlara etkisini ActionCOACH işletme koçlarının sunumu ile keşfediyorlar. Bu ana oturumun sonunda konuya dair uygulamalar ödev olarak ActionCLUB üyelerine veriliyor ve bir hafta içerisinde üstünde çalışarak bir sonraki Takip Koçluğu oturumuna gelmeleri isteniyor.

Program içerisindeki 2 çeşit oturumdan ikincisi “Takip Koçluğu” oturumlarıdır. Az önce bahsetmiş olduğumuz ana oturumda verilen ödevleri bir hafta boyunca çalışan ActionCLUB üyesi takip koçluğu oturumuna katılıyor ve uygulamalarını koçu ile paylaşıyor. Bu uygulama süreci sayesinde işletme sahipleri ayağına takılan taşları görüyor ya da geliştirmek istedikleri alanı keşfediyorlar. Takip koçluğu oturumunda da bu bilgiler/veriler üstünden konuşarak geri bildirim veya destek alıyorlar.     

ActionCLUB’ı klasik bir eğitim programından ayıran bir diğer özellik içerisinde BookCLUB dediğimiz kitap kulübünün de yer alıyor olmasıdır. ActionCLUB başladığında BookCLUB süreci de başlar ve kişiler 18 hafta boyunca işlenen konular ile ilişkili kitapları okur. Bu süreçte, ActionCLUB üyelerinden belirli bir sıra ve süre içerisinde kitaplarını okumalarını isteriz. Okunan kitaplardan çıkarılan 4-5 ana fikri “Kitap İnceleme” dokümanlarına yazmalarını isteriz. 

Özetle ActionCLUB işletme yönetimine ait konuların öğrenildiği, ödevlerle hemen uygulamaya geçildiği, geri bildirimlerle desteklendiği bir yeni nesil işletme hızlandırma programıdır. Bu program bir işletme sahibinin 2 yıl içerisinde kendi kendine gelebileceği noktaya, 18 hafta gibi kısa bir sürede ulaşmasını sağlar. Siz de bilginin, uygulamanın, topluluğun ve bir işletme koçunun eşlikçiliğinden faydalanmak istiyorsanız şimdi iletişime geçebilir ve daha fazla bilgi alabilirsiniz.