8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Türkiye’de Kadın İşletme Sahibi Olmak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile Türkiye’de kadın işletme sahibi olma durumunu ele almak istedik. İşletme sahibi kadınlarımız ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar, kadınlarımızın ekonomiye ve hayata katkıları nelerdir?

2019 yılında KOSGEB tarafından yapılan bir araştırmaya göre, KOBİ’lere kayıtlı kadın işletme sahiplerinin sayısı 169.426’dır. Ancak, kayıt dışı işletmeler ve girişimciler de hesaba katıldığında bu sayı daha da artabilir. 

Türkiye’de yıllar içerisinde kadın girişimcilerin sayısı hakkında net bir veri bulunmamakla birlikte, son yıllarda kadınların işletme sahibi olma oranında artış yaşandığı görülmektedir. Bununla birlikte maalesef kadınlarımız pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. 

Türkiye’de Kadın İşletme Sahibi Olmanın Zorlukları

1- Kültürel Engeller: Türkiye’de kadınların geleneksel olarak ev işleriyle ve çocuk bakımıyla ilgilenmesi yaygın bir beklentidir. Bu nedenle kadınların iş dünyasında aktif rol almasının toplumsal olarak rahatlıkla kabul edildiğini söylemek zordur. Kadın işletme sahiplerinin bir çoğu daha yolun başındayken çekirdek ailesinden ya da yakınlarından “Şimdi ne gerek var işletme açmana, zor iş, sen baş edemezsin!” sözlerini sıkça duyuyor.  

2- Finansal Zorluklar: Kadınların genellikle erkeklerden daha az kazandığı ülkemizde, kadın girişimciler iş kurmak için gerekli sermaye birikimini yapmakta zorlanıyor. Ayrıca son yıllarda değişmekle birlikte kadınların, erkeklerden daha az kredi ve finansal destek alabilmesi süreci zorlaştırıyor.

3- İş Ağı Oluşturma Zorlukları: İş dünyasında ağ kurmanın önemi büyüktür. Kadınlar özellikle bazı bölgelerde dezavantajlı olabiliyorlar. Erkek egemen bir iş dünyasında, kadınlar diğer iş insanları ile tanışmak ve işbirliği yapmak için sınırlı fırsatlara sahip olabiliyorlar.

4- Ayrımcılık: Kadınların iş dünyasında ayrımcılıkla karşılaşması yaygındır. Genellikle erkeklerden daha az saygı görebilir ve büyük başarılar elde etme olasılığı birçok kişi tarafından zayıf görülür. 

5- Çalışma Şartları: Kadınların iş dünyasında başarılı olmak için ekstra çaba harcaması gerekebilir. Çalışma saatleri, iş yeri güvenliği, hamilelik ve doğum izni gibi konularda kadınlar genellikle erkeklerden daha fazla zorlukla karşılaşır.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayınlanan 2020 verilerine göre: Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde işletme sahibi olan kadınların oranı %34,3’tür. Bu oran ülkelere göre değişmektedir. Örneğin İsveç’te kadınların %45’i işletme sahibi iken, Yunanistan’da bu oran %16,5’tir.

Türkiye’de ise, TÜİK’in 2020 yılındaki “İstatistiklerle Kadın” raporuna göre, kadınların işletme sahibi olma oranı %12,5’tir. 

Genel olarak, Avrupa’da kadınların işletme sahibi olma oranı Türkiye’ye kıyasla daha yüksek gibi görünmektedir. Ancak, her iki bölgede de kadın girişimcilere destek veren programlar ve politikalar geliştirilmektedir. Kadınların işletme sahibi olmalarını teşvik etmek için çeşitli fırsatlar sunulmaktadır.

Bizler ActionCOACH olarak kadınların iş dünyasında yer almalarını önemsiyoruz. Bu uğurda kadın işletme sahiplerine işlerini geliştirmeleri ve büyütmeleri için her zaman destek olmak isteriz. Bir kadın işletme sahibiyseniz, işletmenize olan bakış açınızı değiştirecek, büyük farkındalıklar yaratacak Ücretsiz “İşinizi Büyütmenin 6 Adımı” Semineri’nde sizi de görmek isteriz. Ücretsiz işinizi Büyütmenin 6 Adımı Semineri’ne şimdi kaydolun.

Kadın Girişimcilerimizin Ülkemize Katkıları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığımız bu yazıda en çok vurgulamak istediğimiz, kadının hem ekonomiye hem topluma büyük katkısının olmasıdır. Kadın işletme sahipleri birçok nedenle var olmalıdırlar. Bir işletmeye sahip olmak kadınların ekonomik özgürlüklerini artırır. Kadının sosyal statüsünü ve gücünü yükseltir. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmanın bir yoludur. 

  • Ekonomik özgürlük: İşletme sahibi olmak, kadınların kendi işlerini yönetebilmesine ve kendi maddi kaynaklarını yaratmalarına olanak tanır. Bu, kadınların finansal olarak bağımsız olmalarını ve ekonomik özgürlüklerini artırarak, gelirlerinin artmasına ve ailelerine daha iyi bakabilmelerine yardımcı olur.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği: Kadınların işletme sahibi olmaları, geleneksel cinsiyet rollerine meydan okur ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunur. Bu, kadınların iş dünyasında daha fazla varlık göstermesine ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olur.
  • Yaratıcılık ve yenilik: Kadın işletme sahipleri, erkeklere göre daha farklı fikirler geliştirebilir, yaratıcı çözümler üretebilir ve sektörlerinde yenilikçi olabilirler. Bu, işletmelerinin büyümesine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.
  • İşgücüne katılım: Kadınların işletme sahibi olmaları, işgücüne katılım oranını artırabilir. Bu, ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunarak, ulusal kalkınmaya destek olur.
  • Toplumsal fayda: Kadınların işletme sahibi olmaları, toplumsal fayda sağlar. İşletme sahibi kadınlar, istihdam yaratarak ve vergi ödeyerek toplumlarının ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilirler.

Bu nedenler gösteriyor ki, kadın işletme sahipleri toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunabilirler ve aynı zamanda kendi kişisel ve profesyonel hedeflerini de gerçekleştirebilirler.

Başarılı Türk Kadınlarından İlham Veren Sözler

Kadının, iş dünyasına ve topluma katkısı yatsınamaz bir gerçektir. Koşullar ne olursa olsun pes etmeden yola devam edin! Başarılı iş kadınlarının söylediği aşağıdaki sözler, umarız sizin için ilham olur. 

“Hedefinizin çok büyük, kendinizin ise küçük olduğunu düşünmeyin. Kendinizi büyük düşünün, gerisi gelecektir.” Serra Titiz

“Kendinize inanın, güvenin ve sabırlı olun. Her zorluk, bir fırsattır.” Didem Şenol Tiryakioğlu

“Korkmayın, cesaretinizin üzerine gidin. Sadece sizin istemediğiniz şeyler sizi yıkabilir.” Türkan Saylan

“Başarının sırrı, yaptığınız işi severek yapmak ve her zaman kendinizi geliştirmektir.” İdil Tarzi

“Siz inanırsanız, her şeyi yapabilirsiniz. Kendinize güvenin ve hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışın.” Ayşe Arman

Tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun. Birlikte el ele ülkemize fayda sağlamaya devam edeceğimiz nice günler olması dileğimizle.